O nama

dom_sajam
Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Izvor“ ustanova je Ministarstva socijalne politike i mladih osnovana 1918. godine u Selcu kao Dječje oporavilište Grada Zagreba

Pružamo socijalne usluge za ukupno 45 djece i mlađih punoljetnih osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi na četiri lokacije:

1.dječji dom „Izvor, Emila Antića 20, Selce- sjedište

2.stambena zajednica, Basaričekova 39, Crikvenica

3.stambena zajednica, Kralja Tomislava 118, Crikvenica

4.stambena zajednica, Osječka 36, Rijeka

U Domu je zaposleno 20 radnika, od kojih je jedanaest stručnih (osam odgajatelja, socijalni radnik, psiholog i medicinska sestra)

Ravnatelj ustanove je Nikica Sečen, dipl. socijalni pedagog defektolog

 

Vrste socijalnih usluga:

1.boravak

a)cjelodnevni- dulji od 8 sati dnevno

b)poludnevni – od 4 do 8 sati dnevno

Boravkom se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i rehabilitacije, organiziranjem slobodnog vremena, organiziranog prijevoza te drugih usluga, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Može se provoditi jedan dan u tjednu, više puta tjedno ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

2.smještaj

a)privremeni (kratkotrajni smještaj koji se ostvaruje u kriznim situacijama (djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili stalnog boravišta)

b)tjedni (tijekom radnog tjedna radi zadovoljavanja njegovih životnih potreba pružanjem pojedinih socijalnih usluga kada korisniku nije potrebno tijekom vikenda osigurati usluge smještaja.

c)stalni smještaj ( intenzivna skrb i zadovoljavanje životnih potreba pružanjem usluga smještaja tijekom duljeg vremenskog razdoblja )

d)organizirano stanovanje (smještaj jedne ili max. pet osoba, tijekom 24 sata dnevno, uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, rekreacijskih i drugih potreba)

Usluge smještaja obuhvaćaju usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njege, čuvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije te organiziranja slobodnog vremena, te pripremu korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život te pripremu djeteta za posvojenje ili smještaj u udomiteljsku obitelj.

Priznaje se djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti te djeci i mlađim punoljetnicima s problemima u ponašanju, djetetu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o djetetu, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba.

Pravo na korištenje usluga boravka i smještaja ostvaruje se rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb.